Вівторок, 21.11.2017, 02:03

Здовбицька сільська рада вул.Шосова, 105

Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Рішення сільської ради

З Д О В Б И Ц Ь К А   С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.

СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Рішення       № 243

 

 

Від 22  грудня  2016 року               

 

Про план діяльності 

з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік

   

 З метою здійснення сільською радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території сільської ради, відповідно до статті 7 цього Закону, пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням із постійними комісіями, Здовбицька сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.   Затвердити План діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів на 2017 рік (додається).

2.   На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розмістити план підготовки регуляторних актів на 2017 рік та на офіційному сайті сільської ради не пізніше, як у 5-ти денний термін після прийняття рішення.

3.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на постійну комісія з питань фінансів,бюджету, податкової політики, протидії корупції

 

 

Сільський голова               С.В.Година

         

 

 

 

Затверджено

рішення

Здовбицької сільської ради

                                                                                від 22 грудня 2016 р.

№243

ПЛАН

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

 

№п/п

Вид проекту

Назва регуляторного акту

Ціль прийняття

Термін прийняття

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проекту регуляторного акту

1.

Рішення

-

-

-

-

Сільський голова               С.В.Година

 

З Д О В Б И Ц Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А
ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

З Д О В Б И Ц Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення Проект

Від _____________ 2017 року

Про встановлення місцевих

податків та зборів

Відповідно до Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року № 1791-УІІІ, п.293.9 ст.293 ПКУ та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 року №1797-УІІІ внесені зміни в частині спрощеної системи оподаткування (єдиного податку), сесія Здовбицької сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Здовбицької сільської ради з 01.01.2018 року фіксовані ставки єдиного податку, для фізичних осіб – підприємців І групи, які проводять господарську діяльність, не залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць – 10% до прожиткового мінімуму, встановленому на 01 січня податкового (звітного року)

3. Встановити на території Здовбицької сільської ради з 01.01.2018 року фіксовані ставки єдиного податку, для фізичних осіб – підприємців ІІ групи, які проводять господарську діяльність, не залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць – 10% до мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного року).

4. Для платників єдиного податку ІІІ групи встановити фіксовану ставку єдиного податку в розмірі:

- 3 відсотки доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

- 5 відсотків доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

5. Для платників єдиного податку ІV групи

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) розмір ставок податку з одного гектара буде встановлено на рівні 0,95;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;

- для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43;

- Для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на контролюючі органи.

Сільський голова С.В.Година

З Д О В Б И Ц Ь К А С І Л Ь С Ь К А Р А Д А

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, РІВНЕНСЬКА ОБЛ.

 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ Проект

 

Від 2017 року №

Про встановлення ставок

податку на майно в частині

плати за землю

Відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року № 1791-УІІІ та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 року №1797-УІІІ, статті 26, та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 8,10,269-289 Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Здовбицька сільська рада

В И Р I Ш И Л А :

 1. Встановити з 01 січня 2018 року, на території Здовбицької сільської ради ставки податку на майно в частині плати за землю на 2018 рік.
 1. Встановити ставки земельного податку:
  1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сінокоси, пасовища) - 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
  2. Ставка податку на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, індивідуальним гаражним будівництвом, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного господарства, які зайняті виробничими, господарськими та іншими будівлями - 0,05 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
  1. Ставка податку на земельні ділянки ( у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та споруди і які оподатковуються на загальних підставах) справляються у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а за межами населених пунктів у розмірі 0,02 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області.
  2. За земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, земельний податок справляється у розмірі 3,0 відсотки від нормативної грошової оцінки.

2.5 Ставка податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) справляється в розмірі 12,0 відсотків від нормативної грошової оцінки.

 1. Платники податку, об’єкт та база оподаткування, порядок обчислення податку, строки та порядок подання звітності про обчислення, строки та порядок сплати податку визначаються згідно Податкового кодексу України, Положенням про плату за землю.

4.Затвердити положення про плату за землю згідно з додатком до цього рішення.

5. Рішення оприлюднюється згідно чинного законодавства та набуває чинності з 01 січня 2017 року

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики .

Сільський голова С.В. Година

Додаток №

до рішення сесії сільської ради

від _________ 2017 року №____

Положення

про встановлення податку на

нерухоме майно в частині плати за землю

1. Загальні положення.

Земельний податок встановлюється на підставі розділу ХІІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

2. Платники земельного податку.

2.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.2. землекористувачі.

2.3. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу України.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком.

3.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком.

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до ПКУ;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2. Рішення сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

6. Ставка земельного податку за земельні ділянки

6.1 Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1,0 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сінокоси, пасовища) - 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

6.2 Ставка податку на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, індивідуальним гаражним будівництвом, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного господарства, які зайняті виробничими, господарськими та іншими будівлями - 0,05 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

6.3 Ставка податку на земельні ділянки ( у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та споруди і які оподатковуються на загальних підставах) справляються у розмірі 0,25 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а за межами населених пунктів у розмірі 0,02 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці ріллі по області.

6.4 За земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, земельний податок справляється у розмірі 3,0 відсотки від нормативної грошової оцінки.

6.5 Ставка податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) справляється в розмірі 12,0 відсотків від нормативної грошової оцінки.

7.Пільги щодо сплати земельного податку.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1 цього рішення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 1 цього рішення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

7.5. Від сплати податку звільняються:

7.5.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.5.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.5.3.бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

7.5.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.5.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

7.5.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7.5.7 органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

7.5.8 дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

   1. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

7.5.9 підприємства житлово-комунального та комунального господарства, крім площ будівель (споруд) або їх частин, що надаються в оренду або належать на праві власності іншим суб’єктам.

7. 6. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

7.7 Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

8.1. Не сплачується податок за:

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: -->